• Home
  • Contact
  • Français
  • Sitemap
  • FAQ

Testen op PPID

Zoekt u een verklaring voor regelmatige episodes van hoefbevangenheid?

Eigenlijk zou bij elk paard of pony met hoefbevangenheid een bloedstaal genomen moeten worden om de hormoonwaarden na te kijken. Alleszins toch indien er geen duidelijke reden is voor die hoefbevangenheid zoals een recente koliek of overbelasting door problemen aan een ander been.

Onderzoek wijst immers uit dat bijna 90% van de hoefbevangen paarden een probleem hebben met hun hormoonhuishouding1. Het bloedstaal moet dan uitwijzen of het over PPID of EMS gaat.

Vermoeden bevestigen

Soms zijn de tekenen van PPID overduidelijk. Er zijn immers weinig of geen andere ziekten die zulk een krullende vacht kunnen geven. Vaak zal de dierenarts dan toch nog een bloedtest uitvoeren om zijn vermoeden te bevestigen. De hormoonwaarde uit de test kan dan ook gebruikt worden om de evolutie van het paard tijdens de behandeling op te volgen.