• Home
  • Contact
  • Français
  • Sitemap
  • FAQ

Wat is PPID?

PPID staat voor Pituitary Pars Intermedia Dysfunction. Deze naam verwijst naar de plaats in de hersenen waar het misloopt bij het paard. Vaak spreekt men over de ziekte van Cushing, naar analogie met een gelijkaardige ziekte bij de mens.

Alleszins is PPID een van de meest voorkomende aandoeningen van het hormoonstelsel bij het paard1.

Welke paarden kunnen PPID krijgen?

PPID wordt meestal geassocieerd met oudere paarden. De ziekte komt inderdaad voor bij 15 tot 30% van de paarden ouder dan 15 jaar2. Er zijn echter aanwijzingen dat PPID bij jongere paarden onderschat wordt. In sommige studies was de helft van de gevonden paarden met PPID zelfs jonger dan 15 jaar3.

In ieder geval kunnen alle rassen de ziekte krijgen, zowel ponies als paarden. De ziekte komt nagenoeg even vaak voor bij merries als bij ruinen of hengsten.