• Home
  • Contact
  • Français
  • Sitemap
  • FAQ

Cushing heeft een nieuwe naam

PPID betekent Pituitary Pars Intermedia Dysfunction. ‘Pituitary gland’ is de Engelse naam voor hypofyse oftewel hersenaanhangsel. Dit is een kleine klier die onder aan de hersenen hangt. Bij PPID is een gedeelte van de hypofyse -de middenkwab of pars intermedia- ontregeld.


PPID is de correcte naam voor ‘de ziekte van Cushing’ bij het paard. Bij mensen en honden komt de ziekte van Cushing ook voor. Ondanks het feit dat sommige ziekteverschijnselen bij de mens en de hond lijken op die van het paard, zit de ziekte net iets anders in elkaar.

Vandaar dat PPID bij het paard een betere benaming is voor de aandoening bij het paard.